Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

dr inż. Tomasz StechnijOd 14-01-2019 do 18-01-2019

    Poniedziałek-piątek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------
Rezerwacja11
C20
Vp (wyk)
15:15-16:45------------
s1ZIP1(2);s1ZIP1(1)
C221
Wdt (ćw)
s1ZIP2(1)
C20
Wdt (ćw)
Rezerwacja11
C20
Vp (wyk)
17:00-18:30------------
s3LOG1(1);s3LOG1(2)
C221
M (ćw)
s3TWM1
C224
Te (wyk)
------
18:45-20:15------------
s3LOG1(1);s3LOG1(2)
C221
M (ćw)
s1INF3(1);s1INF2(2);s1INF2(1);s1INF1(2);s1INF1(1)
C224
Wdt (wyk)
------


Od 21-01-2019 do 25-01-2019

    Poniedziałek-piątek, Tydzień parzystyGodz/Dzień21-01-201922-01-201923-01-201924-01-201925-01-2019
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------
Rezerwacja22
C20
Vp (wyk)
15:15-16:45------------
s2ZIP1(2);s2ZIP1(1)
C224
PdsM (wyk)
------
Rezerwacja22
C20
Vp (wyk)
17:00-18:30------------
s2ZIP1(2);s2ZIP1(1)
C224
Pitp (wyk)
------------
18:45-20:15------------------
s1INF
C224
Wdt (wyk)
------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień29-09-201830-09-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15-----
n3IM1
A212
Ss (wyk)
15:30-17:00-----
n3IM1
A212
Ss (wyk)
17:15-18:45
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
PdsM (wyk)
n3IM1;n3ZE1
A143
Maszy (ćw)
19:00-20:30
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
Pitp (wyk)
n3ZE1;n3IM1
A143
Maszy (ćw)

Godz/Dzień06-10-201807-10-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15
s3TWM1
C10
Te (lab)
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C212
PdsM (wyk)
15:30-17:00
s3TWM1
C10
Te (lab)
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C212
Pitp (wyk)
17:15-18:45-----
n3LOG1;n3LOG2
A142
Maszy (ćw)
19:00-20:30-----
n3LOG1;n3LOG2
A142
Maszy (ćw)

Godz/Dzień13-10-201814-10-2018
08:15-09:45
s3TWM1
C21
Te (wyk)
-----
10:00-11:30----------
11:45-13:15
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C212
PdsM (wyk)
-----
13:45-15:15
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C212
Pitp (wyk)
-----
15:30-17:00
n4SSP1
C212
Zrt (wyk)
-----
17:15-18:45
s3TWM1
C10
Te (lab)
-----
19:00-20:30
s3TWM1
C10
Te (lab)
-----

Godz/Dzień20-10-201821-10-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1)
C221
Wdt (ćw)
11:45-13:15-----
n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
C221
Wdt (ćw)
13:45-15:15-----
n1ZIP3(1);n1ZIP3(2)
C221
Wdt (ćw)
15:30-17:00----------
17:15-18:45
s3TWM1
C21
Te (wyk)
-----
19:00-20:30
s3TWM1
C21
Te (wyk)
-----

Godz/Dzień27-10-201828-10-2018
08:15-09:45
s3TWM1
C21
Te (wyk)
n1ZIP4(1)
C21
Wdt (ćw)
10:00-11:30
n4SSP1
C127
Zrt (ćw)
n1ZIP4(1)
C21
Wdt (ćw)
11:45-13:15
n4SSP1
C113
Zrt (wyk)
n3IM1
C113
Ss (wyk)
13:45-15:15
s3TWM1
C21
Te (lab)
n3IM1
A244
Ss (lab)
15:30-17:00
s3TWM1
C21
Te (lab)
n3ZE1;n3IM1
C222
Maszy (ćw)
17:15-18:45
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
PdsM (wyk)
n3ZE1;n3IM1
C222
Maszy (ćw)
19:00-20:30
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
Pitp (wyk)
-----

Godz/Dzień03-11-201804-11-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15-----
n3LOG2;n3LOG1
C128
Maszy (ćw)
13:45-15:15-----
n3LOG2;n3LOG1
C128
Maszy (ćw)
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień10-11-201811-11-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45
s3TWM1
C10
Te (lab)
-----
19:00-20:30
s3TWM1
C10
Te (lab)
-----

Godz/Dzień17-11-201818-11-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15-----
n1ZIP4(1)
C222
Wdt (ćw)
13:45-15:15-----
n1ZIP4(1)
C222
Wdt (ćw)
15:30-17:00-----
n1ZIP3(2);n1ZIP3(1)
C222
Wdt (ćw)
17:15-18:45-----
n1ZIP3(2);n1ZIP3(1)
C222
Wdt (ćw)
19:00-20:30----------

Godz/Dzień24-11-201825-11-2018
08:15-09:45
s3TWM1
C21
Te (lab)
-----
10:00-11:30
n1ZIP1(1);n1ZIP1(2)
C18
Wdt (ćw)
-----
11:45-13:15
n4SSP1
A141
Zrt (ćw)
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1)
C19
Wdt (ćw)
13:45-15:15
n4SSP1
A141
Zrt (ćw)
-----
15:30-17:00
n4SSP1
C113
Zrt (wyk)
n1ZIP3(1);n1ZIP3(2)
A143
Wdt (ćw)
17:15-18:45
n4SSP1
C113
Zrt (wyk)
n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
A143
Wdt (ćw)
19:00-20:30----------

Godz/Dzień01-12-201802-12-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15
n1ZIP4(1)
C21
Wdt (ćw)
-----
13:45-15:15
n1ZIP4(1)
C21
Wdt (ćw)
-----
15:30-17:00----------
17:15-18:45
s3TWM1
C21
Te (lab)
-----
19:00-20:30
s3TWM1
C21
Te (lab)
-----

Godz/Dzień08-12-201809-12-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1)
C224
Wdt (ćw)
11:45-13:15-----
n3IM1
C224
Ss (wyk)
13:45-15:15
s3TWM1
C21
Te (lab)
n3IM1
C11
Ss (lab)
15:30-17:00
s3TWM1
C21
Te (lab)
n3LOG2;n3LOG1
C222
Maszy (ćw)
17:15-18:45
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
PdsM (wyk)
n3LOG2;n3LOG1
C222
Maszy (ćw)
19:00-20:30
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
Pitp (wyk)
-----

Godz/Dzień15-12-201816-12-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1)
C201
Wdt (ćw)
11:45-13:15-----
n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
C201
Wdt (ćw)
13:45-15:15
n4SSP1
A212
Zrt (wyk)
n3IM1
C10
Ss (lab)
15:30-17:00
n4SSP1
A212
Zrt (ćw)
n3IM1
C10
Ss (lab)
17:15-18:45
n4SSP1
A212
Zrt (ćw)
n3ZE1;n3IM1
C201
Maszy (ćw)
19:00-20:30
s3TWM1
C10
Te (lab)
n3ZE1;n3IM1
C201
Maszy (ćw)

Godz/Dzień12-01-201913-01-2019
08:15-09:45
s3TWM1
C201
Te (wyk)
-----
10:00-11:30
n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
C201
Wdt (ćw)
-----
11:45-13:15
n1ZIP3(1);n1ZIP3(2)
C201
Wdt (ćw)
n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
C203
Wdt (ćw)
13:45-15:15
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1)
C201
Wdt (ćw)
n1ZIP2(1);n1ZIP2(2)
C203
Wdt (ćw)
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15-09:45
s3TWM1
C201
Te (wyk)
-----
10:00-11:30
n1ZIP3(2);n1ZIP3(1)
C201
Wdt (ćw)
-----
11:45-13:15
n4SSP1
C113
Zrt (wyk)
-----
13:45-15:15
n4SSP1
C113
Zrt (ćw)
-----
15:30-17:00
s3TWM1
C20
Te (lab)
-----
17:15-18:45
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
PdsM (wyk)
-----
19:00-20:30
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1);n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C113
Pitp (wyk)
-----

Legenda:

SkrótNazwa
VpV poziom
WdtWprowadzenie do techniki
MaszyMaszynoznawstwo
TeTestowanie elementów
PdsMPodstawy metrologii
PitpProcesy i techniki produkcyjne
SsSilniki spalinowe
ZrtZarządzanie rozwojem techniki