Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr in┐. Kamila ŽlusarczykOd 14-01-2019 do 18-01-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------
s2DK1
A218
»c (lab)
s1D2
A142
P┐c (Šw)
s1D2
A142
P┐z (lab)
------
11:45-13:15------
s2DK2;s2DK3
A218
»c (lab)
s1D1
A142
P┐z (lab)
s1JMF3
A142
»c (Šw)
------
13:30-15:00------
s1D1
A141
P┐c (Šw)
s1JMF1;s1JMF2
A144
»c (Šw)
s1JMF2;s1JMF1
A142
»c (Šw)
s2DK2;s2DK3
A244
»c (lab)
15:15-16:45------
s1JMF3
A141
»c (Šw)
------------
s2DK1
A244
»c (lab)
17:00-18:30------------------------
s1JMF2;s1JMF1
A14
»c (Šw)
18:45-20:15------------------------------


Od 21-01-2019 do 25-01-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝21-01-201922-01-201923-01-201924-01-201925-01-2019
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------
s2DK1
A218
»c (lab)
s1D2
A142
P┐c (Šw)
s1D1
A142
P┐z (lab)
------
11:45-13:15
s1D2
A142
P┐z (lab)
s2DK2;s2DK3
A218
»c (lab)
s1D1
A142
P┐c (Šw)
s1D2
A142
P┐z (lab)
s2DK3;s2DK2
A218
»c (lab)
13:30-15:00------
s1D2
A32
P┐z (lab)
s1JMF2;s1JMF1
A142
»c (Šw)
s2DK1
A242
»c (lab)
s2DK1
A218
»c (lab)
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
»c»ywienie cz│owieka
P┐cPodstawy ┐ywienia cz│owieka
P┐zPodstawy ┐ywienia zbiorowego
»c»ywienie cz│owieka