Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

dr in┐. Iwona Twarogowska-WielesikOd 14-01-2019 do 18-01-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15-09:45
s1D2;s1D1
A14
P┐c (wyk)
s1JMF3;s1JMF1;s1JMF2
A245
»c (wyk)
s1D2;s1D1
A14
Coio (wyk)
s1D2;s1D1
C14
P┐z (wyk)
s1D2;s1D1
A212
C┐ (wyk)
10:00-11:30
s2DK2;s2DK3;s2DK1
A14
E┐ip┐ (wyk)
s1D2;s1D1
A245
Coio (wyk)
------------
s1D2;s1D1
A212
Coio (wyk)
11:45-13:15
s1D1;s1D2
A14
P┐c (wyk)
s1D2;s1D1
A245
C┐ (wyk)
------------
s1D2;s1D1
A212
P┐z (wyk)
13:30-15:00------
s2DK2;s2DK3;s2DK1
A245
E┐ip┐ (wyk)
s1D2;s1D1
A212
Coio (wyk)
------
s1D2;s1D1
A212
P┐c (wyk)
15:15-16:45------------------------
s1D2;s1D1
A212
P┐c (wyk)
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 21-01-2019 do 25-01-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝21-01-201922-01-201923-01-201924-01-201925-01-2019
08:15-09:45
s1D2;s1D1
A144
Coio (wyk)
------
s1D2;s1D1
A245
C┐ (wyk)
s1D2;s1D1
A245
P┐z (wyk)
------
10:00-11:30
s1D2;s1D1
V_WT3
P┐c (wyk)
------------
s2DK
A245
E┐ip┐ (wyk)
------
11:45-13:15
s2DK
A14
E┐ip┐ (wyk)
------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
P┐cPodstawy ┐ywienia cz│owieka
»c»ywienie cz│owieka
CoioChemia ogˇlna i organiczna
P┐zPodstawy ┐ywienia zbiorowego
C┐Chemia ┐ywnoÂci
E┐ip┐Edukacja ┐ywieniowa i poradnictwo ┐ywieniowe