Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr inż. Jan DudaOd 14-01-2019 do 18-01-2019

    Poniedziałek-piątek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15-09:45------------
s1INF1(1)
D7
Peim (lab)
------------
10:00-11:30
s2ZIP1(2);s2ZIP1(1)
C222
Pm (ćw)
------
s1INF1(2)
D7
Peim (lab)
------------
11:45-13:15
s3SSK1
D16
Tmisw (lab)
------
s3PAM1(2)
D16
Tmisw (lab)
------------
13:30-15:00
s3SSK1
D16
Tmisw (lab)
------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 21-01-2019 do 25-01-2019

    Poniedziałek-piątek, Tydzień parzystyGodz/Dzień21-01-201922-01-201923-01-201924-01-201925-01-2019
08:15-09:45------------
s1INF3(1)
D7
Peim (lab)
------------
10:00-11:30
s3PAM1(2)
D16
Tmisw (lab)
------
s1INF2(1)
D7
Peim (lab)
------------
11:45-13:15
s3PAM1(1)
D16
Tmisw (lab)
------
s1INF2(2)
D7
Peim (lab)
------------
13:30-15:00
s2INF2(2)
D16
Ak (lab)
------------------------
15:15-16:45
s2INF1(2)
D16
Ak (lab)
------------------------
17:00-18:30
s2INF2(1)
D16
Ak (lab)
------------------------
18:45-20:15
s2INF1(1)
D16
Ak (lab)
------------------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień29-09-201830-09-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C222
PdsM (ćw)
11:45-13:15-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C222
PdsM (ćw)
13:45-15:15-----
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C222
PdsM (ćw)
15:30-17:00-----
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C222
PdsM (ćw)
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień24-11-201825-11-2018
08:15-09:45
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
n2INF2;n2INF1
A245
Ak (wyk)
10:00-11:30
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
11:45-13:15
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
13:45-15:15-----
n2ZIP1(1);n2ZIP1(2)
C225
PdsM (ćw)
15:30-17:00-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C225
PdsM (ćw)
17:15-18:45-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C225
PdsM (ćw)
19:00-20:30-----
n2INF1;n2INF2
C212
Ak (wyk)

Godz/Dzień08-12-201809-12-2018
08:15-09:45
n2INF1;n2INF2
C113
Ak (wyk)
-----
10:00-11:30
n2INF1;n2INF2
C113
Ak (wyk)
n1INF2(1)
D7
Peim (lab)
11:45-13:15
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
n1INF2(1)
D7
Peim (lab)
13:45-15:15
n1INF2(1)
D7
Peim (lab)
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C225
PdsM (ćw)
15:30-17:00
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C225
PdsM (ćw)
17:15-18:45
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C225
PdsM (ćw)
19:00-20:30----------

Godz/Dzień15-12-201816-12-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C201
PdsM (ćw)
-----
11:45-13:15
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C201
PdsM (ćw)
-----
13:45-15:15
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
15:30-17:00
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
-----
17:15-18:45
n1INF2(1)
D7
Peim (lab)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień12-01-201913-01-2019
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15-----
Rezerwacja14
A31
Rezer (wyk)
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15
n2INF2;n2INF1
A212
Ak (wyk)
-----
13:45-15:15
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
15:30-17:00
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
-----
17:15-18:45
n1INF2(1)
D7
Peim (lab)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień26-01-201927-01-2019
08:15-09:45-----
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
10:00-11:30-----
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
11:45-13:15-----
n1INF2(1)
D7
Peim (lab)
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Legenda:

SkrótNazwa
PeimPodstawy elektroniki i miernictwa
PdsMPodstawy metrologii
TmiswTechniki mikroprocesowe i systemy wbudowane
AkArchitektura komputerów
RezerRezerwacja