3###

Sala:

A244


Od 18-03-2019 do 24-03-2019

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝18-03-201919-03-201920-03-201921-03-201922-03-2019
08:15 - 09:45-------------------------
10:00 - 11:30---------------
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
Informatyka 2
mgr in┐. Jˇzefa Gˇrska-Zaj▒c
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
11:45 - 13:15---------------
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
Informatyka 2
mgr in┐. Jˇzefa Gˇrska-Zaj▒c
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
13:30 - 15:00---------------
dr in┐. Zbigniew Fry╝lewicz
Informatyka 2
-----
15:15 - 16:45-------------------------
17:00 - 18:30-------------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝23-03-201924-03-2019
08:15 - 09:45
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
-----
10:00 - 11:30
mgr in┐. Roman Hojniak
Informatyka 1
Podstawy grafiki komputerowej
-----
11:45 - 13:15
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
13:45 - 15:15
mgr in┐. Roman Hojniak
Informatyka 1
Podstawy grafiki komputerowej
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
15:30 - 17:00-----
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
17:15 - 18:45-----
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
19:00 - 20:30----------