4###

Sala:

A31


Od 14-01-2019 do 20-01-2019

Poniedziałek - Pi±tek

Godz/Dzień14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15 - 09:45
mgr Izabela Selera
Filologia 1
-----
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 2
----------
10:00 - 11:30
mgr Izabela Selera
Filologia 2
-----
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 2
mgr Ewa Skotnicka
s1INT_FIL 1
-----
11:45 - 13:15
mgr Izabela Selera
Filologia 1
-----
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 2
----------
13:30 - 15:00-----
dr Lilia Omelan
Filologia 2
-----
dr Lilia Omelan
Filologia 2
mgr Anna Trajewska
UTW 1
15:15 - 16:45
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 3
dr Lilia Omelan
Filologia 2
mgr Edward Biegun
Administracja 3
mgr Edward Biegun
Administracja 3
-----
17:00 - 18:30
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 3
-----
mgr Edward Biegun
Administracja 3
----------
18:45 - 20:15----------
mgr Zbigniew Wróblewski
Administracja 3
----------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15 - 09:45
dr Krzysztof Radkowski
Inżynieria testowa 4
Muduł: Przygotowanie do wej¶cia na rynek pracy
-----
10:00 - 11:30
dr Krzysztof Radkowski
Inżynieria testowa 4
Muduł: Przygotowanie do wej¶cia na rynek pracy
-----
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 3
Projekt transferowy
-----
15:30 - 17:00
dr inż. Jerzy Ku¶
Zarz±dzanie i inżynieria produkcji 3
Konwersja energii
-----
17:15 - 18:45
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 3
Projekt transferowy
-----
19:00 - 20:30
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 3
Projekt transferowy
-----