3###

Sala:

A318


Od 18-03-2019 do 24-03-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień18-03-201919-03-201920-03-201921-03-201922-03-2019
08:15 - 09:45-------------------------
10:00 - 11:30-----
WZ
Rezerwacje 1
----------
dr Katarzyna Siwek
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
11:45 - 13:15----------
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Dietetyka 1
-----
dr Katarzyna Siwek
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
13:30 - 15:00-----
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Dietetyka 1
-----
dr Katarzyna Siwek
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
15:15 - 16:45-----
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Pielęgniarstwo 1
-----
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
Ratownictwo medyczne 1
dr Katarzyna Siwek
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
17:00 - 18:30-----
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Pielęgniarstwo 1
-----
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
Ratownictwo medyczne 1
-----
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień23-03-201924-03-2019
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------