4###

Sala:

A142


Od 14-01-2019 do 20-01-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15 - 09:45-----
dr Marcin Sieja
Prawo 1
----------
dr Joanna Kenc
Rezerwacje 1
10:00 - 11:30-----
dr Agnieszka Kos
Prawo 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Dietetyka 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Dietetyka 1
dr Joanna Kenc
Rezerwacje 1
11:45 - 13:15-----
dr Agnieszka Kos
Prawo 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Dietetyka 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr Magdalena Dąbrowska
Rezerwacje 1
13:30 - 15:00-----
dr Agnieszka Kos
Prawo 1
mgr Dariusz Wędzina
Ratownictwo medyczne 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr Magdalena Dąbrowska
Rezerwacje 1
15:15 - 16:45
mgr Marek Rabski
Ratownictwo medyczne 2
dr Agnieszka Kos
Prawo 1
-----
mgr Marek Rabski
Ratownictwo medyczne 1
dr Magdalena Dąbrowska
Rezerwacje 1
17:00 - 18:30
mgr Marek Rabski
Ratownictwo medyczne 2
----------
mgr Marek Rabski
Ratownictwo medyczne 1
-----
18:45 - 20:15-----
mgr Marek Rabski
Ratownictwo medyczne 2
---------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15 - 09:45
mgr Nadine Bednarz
Zarządzanie 1
Mikroekonomia
-----
10:00 - 11:30
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
Inżynieria testowa 3
Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe
-----
11:45 - 13:15
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
Inżynieria testowa 4
Muduł: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
mgr inż. Krystian Sadowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 4
Metody sztucznej inteligencji
13:45 - 15:15
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
Zarządzanie 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi
mgr inż. Krystian Sadowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 4
Metody sztucznej inteligencji
15:30 - 17:00
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
Zarządzanie 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi
dr Bożena Rudnicka
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Planowanie i prognozowanie finansowe
17:15 - 18:45
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
Inżynieria testowa 4
Muduł: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
dr Bożena Rudnicka
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Planowanie i prognozowanie finansowe
19:00 - 20:30
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
Inżynieria testowa 4
Muduł: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
-----