4###

Sala:

D7


Od 14-01-2019 do 20-01-2019

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15 - 09:45----------
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
----------
10:00 - 11:30----------
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
----------
11:45 - 13:15-------------------------
13:30 - 15:00-------------------------
15:15 - 16:45-------------------------
17:00 - 18:30-------------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝19-01-201920-01-2019
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
Podstawy elektroniki i miernictwa
-----
15:30 - 17:00
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
Podstawy elektroniki i miernictwa
-----
17:15 - 18:45
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
Podstawy elektroniki i miernictwa
-----
19:00 - 20:30----------