4###

Sala:

C10


Od 14-01-2019 do 20-01-2019

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15 - 09:45----------
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
----------
10:00 - 11:30-----
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Piotr Nadybski
s1INT_MGN 1
dr Marek Kazimierowicz
Pedagogika 1
11:45 - 13:15-----
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Piotr Nadybski
s1INT_MGN 1
dr Marek Kazimierowicz
Pedagogika 1
13:30 - 15:00-------------------------
15:15 - 16:45
mgr in┐. Krzysztof Rewak
Informatyka 2
--------------------
17:00 - 18:30
mgr in┐. Krzysztof Rewak
Informatyka 2
mgr in┐. Krzysztof Rewak
Informatyka 2
---------------
18:45 - 20:15
mgr in┐. Krzysztof Rewak
Informatyka 2
mgr in┐. Krzysztof Rewak
Informatyka 2
---------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝19-01-201920-01-2019
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30
dr in┐. Renata Gnitecka
Mgr Finanse i zarz▒dzanie w przedsiŕbiorstwie 1
Wnioskowanie statystyczne i analiza danych
-----
11:45 - 13:15
dr in┐. Renata Gnitecka
Mgr Finanse i zarz▒dzanie w przedsiŕbiorstwie 1
Wnioskowanie statystyczne i analiza danych
-----
13:45 - 15:15
dr in┐. Renata Gnitecka
Mgr Finanse i zarz▒dzanie w przedsiŕbiorstwie 1
Wnioskowanie statystyczne i analiza danych
dr in┐. Renata Gnitecka
Zarz▒dzanie 3
Podstawy prognozowania
15:30 - 17:00-----
dr in┐. Renata Gnitecka
Zarz▒dzanie 3
Podstawy prognozowania
17:15 - 18:45
dr in┐. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowoŠ i podatki 1
Statystyka
mgr in┐. Marcin »muda
Informatyka 2
Projektowanie i programowanie obiektowe
19:00 - 20:30
dr in┐. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowoŠ i podatki 1
Statystyka
mgr in┐. Marcin »muda
Informatyka 2
Projektowanie i programowanie obiektowe