4###

Sala:

A144


Od 14-01-2019 do 20-01-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15 - 09:45---------------
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 1
-----
10:00 - 11:30
dr hab. Łucja Skotnicka
Filologia 1
-----
dr Anna Kowal-Orczykowska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
-----
11:45 - 13:15
dr Monika Wierzbicka
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
dr Anna Kowal-Orczykowska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 2
-----
13:30 - 15:00
dr Ilona Gembalczyk
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr inż. Daniel Medyński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 1
-----
15:15 - 16:45
dr Jan Wojtaś
Filologia 1
dr Zofia Łękawa
Finanse, rachunkowość i podatki 2
-----
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 1
dr Agnieszka Kos
Administracja 1
17:00 - 18:30
dr Jan Wojtaś
Filologia 1
dr Agnieszka Kos
Administracja 3
----------
dr Agnieszka Kos
Administracja 1
18:45 - 20:15
dr Jakub Rzucidło
Administracja 3
---------------
dr Agnieszka Kos
Administracja 1


Sobota-niedziela

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15 - 09:45
dr Paweł Kobes
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Podstawy kryminologii
dr Paweł Skowron
Zarządzanie i inżynieria produkcji 4
Procesowe metody zarządzania
10:00 - 11:30
dr Paweł Kobes
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Podstawy kryminologii
dr Aleksander Klosow
Informatyka 2
Bazy danych
11:45 - 13:15
dr Błażej Prus
Finanse, rachunkowość i podatki 3
Wykład do wyboru
dr Aleksander Klosow
Informatyka 2
Projektowanie i programowanie obiektowe
13:45 - 15:15
dr Błażej Prus
Finanse, rachunkowość i podatki 3
Wykład do wyboru
-----
15:30 - 17:00
dr inż. Paweł Dąbrowa
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Metodyka projektowania i planowania systemów bezpieczeństwa publicznego
dr Paweł Kobes
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
1Kryminalistyka
17:15 - 18:45
mgr Edward Polakiewicz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
1Kryminalistyka
dr Paweł Kobes
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Kryminologia
19:00 - 20:30
mgr Edward Polakiewicz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Kryminologia
-----