3###

Sala:

A144


Od 18-03-2019 do 24-03-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień18-03-201919-03-201920-03-201921-03-201922-03-2019
08:15 - 09:45
dr hab. Zdzisław Jagiełło
Prawo 1
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Ratownictwo medyczne 1
dr Błażej Prus
Finanse, rachunkowość i podatki 3
----------
10:00 - 11:30
dr hab. Zdzisław Jagiełło
Prawo 1
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Ratownictwo medyczne 1
dr Błażej Prus
Finanse, rachunkowość i podatki 3
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
Dietetyka 2
-----
11:45 - 13:15
dr hab. Zdzisław Jagiełło
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Pielęgniarstwo 1
dr n. med. Justyna Bugała-Szpak
Fizjoterapia 3
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
Dietetyka 2
-----
13:30 - 15:00
WT
Rezerwacje 1
mgr Halina Komorowicz
Pielęgniarstwo 2
dr Jakub Rzucidło
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Renata Myrna-Bekas
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
-----
15:15 - 16:45
dr inż. Paweł Dąbrowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Dietetyka 2
dr Jakub Rzucidło
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Wacław Szetelnicki
Administracja 3
-----
17:00 - 18:30----------
dr inż. Paweł Dąbrowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Anna Banaszewska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----
18:45 - 20:15-----
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Fizjoterapia 3
dr inż. Paweł Dąbrowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Anna Banaszewska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień23-03-201924-03-2019
08:15 - 09:45-----
dr hab. Zdzisław Jagiełło
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
10:00 - 11:30
dr inż. Daniel Dębowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
dr hab. Zdzisław Jagiełło
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
11:45 - 13:15
dr Zbigniew Cesarz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Pozamilitarne zagrożenia państwa
dr Paweł Jóźwiakowski
Zarządzanie 3
Controlling
13:45 - 15:15
dr Zbigniew Cesarz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Pozamilitarne zagrożenia państwa
dr Paweł Jóźwiakowski
Zarządzanie 3
Controlling
15:30 - 17:00
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezpieczeństwa
dr Paweł Jóźwiakowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Lean management
17:15 - 18:45
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezpieczeństwa
dr Paweł Jóźwiakowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Lean management
19:00 - 20:30-----
dr Paweł Jóźwiakowski
Finanse, rachunkowość i podatki 2
Audyt wewnętrzny