2###

Sala:

A212


Od 25-03-2019 do 31-03-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień25-03-201926-03-201927-03-201928-03-201929-03-2019
08:15 - 09:45
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
Dietetyka 1
----------
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Rezerwacje 1
-----
10:00 - 11:30
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
Ratownictwo medyczne 3
-----
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Fizjoterapia 3
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Rezerwacje 1
-----
11:45 - 13:15
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
Ratownictwo medyczne 3
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Ratownictwo medyczne 1
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Fizjoterapia 3
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Rezerwacje 1
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Pielęgniarstwo 3
13:30 - 15:00
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
Ratownictwo medyczne 3
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Ratownictwo medyczne 1
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Pielęgniarstwo 2
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Rezerwacje 1
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Pielęgniarstwo 3
15:15 - 16:45
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
Ratownictwo medyczne 1
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Ratownictwo medyczne 1
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Ratownictwo medyczne 2
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Rezerwacje 1
dr n. med. Joanna Żółtańska
Mgr Pielęgniarstwo 1
17:00 - 18:30
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
Ratownictwo medyczne 1
prof. dr hab. n med. Grzegorz Mazur
Ratownictwo medyczne 2
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Ratownictwo medyczne 2
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Rezerwacje 1
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Pielęgniarstwo 3
18:45 - 20:15-----
prof. dr hab. n med. Grzegorz Mazur
Ratownictwo medyczne 2
-----
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Rezerwacje 1
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Pielęgniarstwo 3


Sobota-niedziela

Godz/Dzień30-03-201931-03-2019
08:15 - 09:45-----
dr Rafał Kubik
Administracja 1
Prawo administracyjne część ogólna
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------