4###

Sala:

C127


Od 14-01-2019 do 20-01-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15 - 09:45
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
----------
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
-----
10:00 - 11:30
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
----------
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
-----
11:45 - 13:15
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
----------
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
-----
13:30 - 15:00
mgr Dariusz Stefaniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
----------
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
-----
15:15 - 16:45---------------
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
-----
17:00 - 18:30
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
----------
mgr Edward Polakiewicz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
18:45 - 20:15---------------
mgr Edward Polakiewicz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15 - 09:45
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
10:00 - 11:30
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
11:45 - 13:15
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
13:45 - 15:15
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
15:30 - 17:00
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
17:15 - 18:45-----
SP Kadry i Płace
Rezerwacje 1
Rezerwacja
19:00 - 20:30----------