3###

Sala:

C11


Od 18-03-2019 do 24-03-2019

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝18-03-201919-03-201920-03-201921-03-201922-03-2019
08:15 - 09:45---------------
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 3
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Rezerwacje 1
10:00 - 11:30---------------
mgr in┐. Piotr Nadybski
s1INT 1
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Rezerwacje 1
11:45 - 13:15
dr in┐. Agnieszka Mruklik
Informatyka 3
---------------
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Rezerwacje 1
13:30 - 15:00
dr in┐. Agnieszka Mruklik
Informatyka 3
---------------
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Rezerwacje 1
15:15 - 16:45
dr in┐. Agnieszka Mruklik
Informatyka 3
----------
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 3
-----
17:00 - 18:30
dr in┐. Agnieszka Mruklik
Informatyka 3
dr hab. in┐. Robert Burduk
Informatyka 2
---------------
18:45 - 20:15-----
dr hab. in┐. Robert Burduk
Informatyka 2
---------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝23-03-201924-03-2019
08:15 - 09:45
dr in┐. Arkadiusz Grzybowski
Informatyka 2
Sieci komputerowe
dr in┐. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowoŠ i podatki 1
Ekonometria
10:00 - 11:30-----
dr in┐. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowoŠ i podatki 1
Ekonometria
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00
dr in┐. Arkadiusz Grzybowski
Informatyka 2
Sieci komputerowe
-----
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30
dr in┐. Daniel Dŕbowski
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 2
Procesy i techniki produkcyjne
-----