4###

Sala:

A13


Od 14-01-2019 do 20-01-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień14-01-201915-01-201916-01-201917-01-201918-01-2019
08:15 - 09:45
dr hab. Zdzisław Jagiełło
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
--------------------
10:00 - 11:30
dr hab. Zdzisław Jagiełło
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
--------------------
11:45 - 13:15-------------------------
13:30 - 15:00--------------------
mgr Anna Rożdżestwieńska-Skwara
UTW 1
15:15 - 16:45
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Administracja 3
--------------------
17:00 - 18:30
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Administracja 3
--------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15 - 09:45
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
-----
10:00 - 11:30
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
-----
11:45 - 13:15
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
dr inż. Dariusz Michalski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Projekt do wyboru
13:45 - 15:15
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
dr inż. Dariusz Michalski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Projekt do wyboru
15:30 - 17:00-----
dr inż. Dariusz Michalski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Seminarium dyplomowe
17:15 - 18:45
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
-----
19:00 - 20:30
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Kierowanie zespołami w przedsiębiorstwie