0

Piątek 22-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: n1INFn1INF1(1)n1INF1(2)
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Pgk (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
11:45-13:15Aisd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C10
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
13:45-15:15Pgk (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
Aisd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C10
15:30-17:00Inrdiu-zp (ćw)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C203
Inrdiu-zp (ćw)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C203
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
FizykFizyka
PgkPodstawy grafiki komputerowej
AisdAlgorytmy i struktury danych
Inrdiu-zpInformatyk na rynku dóbr i usług - zagadnienia prawne