0

Piątek 18-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Historia i kultura regionu
prof. dr hab. Robert Wiszniowski - Autoprezentacja - zarządzanie wizerunkiem

Specjalność: n1MBWn1MBW1n1MBW2
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A217
11:45-13:15-
-
-
Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A217
13:45-15:15Mbb (wt)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A217
1Krym (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A36
15:30-17:00Mbb (wt)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A217
1Krym (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A36
17:15-18:451Krym (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A144
Mbb (wt)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A217
19:00-20:30Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A144
Mbb (wt)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A217
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A16
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
1Krym (wt)
mgr Edward Polakiewicz
A16
15:30-17:001Krym (wyk)
dr Paweł Kobes
A144
1Krym (wyk)
dr Paweł Kobes
A144
17:15-18:45Krymi (wyk)
dr Paweł Kobes
A144
Krymi (wyk)
dr Paweł Kobes
A144
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
KrymiKryminologia
MbbMetodologia badań bezpieczeństwa
1Krym1Kryminalistyka
MoModuł ogólnouczelniany
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Moprof. dr hab. Stanisław DąbrowskiA14
Moprof. dr hab. Robert WiszniowskiA245