0

Piątek 18-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Robert Wiszniowski - Autoprezentacja - zarządzanie wizerunkiem
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Historia i kultura regionu

Specjalność: n1MFZn1MFZ1
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45Ewb (wyk)
dr Marta Stanisławska
A212
10:00-11:30Wsiad (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C10
11:45-13:15Wsiad (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C10
13:45-15:15Wsiad (ćw)
dr inż. Renata Gnitecka
C10
15:30-17:00Rkip (wyk)
dr Zofia Łękawa
A245
17:15-18:45Rkip (wt)
dr Zofia Łękawa
A16
19:00-20:30Rkip (wt)
dr Zofia Łękawa
A16
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Wm (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
C222
13:45-15:15Wm (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
C222
15:30-17:00Kzwp (wyk)
dr Ewa Szkic-Czech
A15
17:15-18:45Kzwp (wyk)
dr Ewa Szkic-Czech
A15
19:00-20:30Kzwp (wt)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A13

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
EwbEtyka w biznesie
WsiadWnioskowanie statystyczne i analiza danych
RkipRynki kapitałowe i pieniężne
MoModuł ogólnouczelniany
WmWspółczesna makroekonomia
KzwpKierowanie zespołami w przedsiębiorstwie
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Moprof. dr hab. Stanisław DąbrowskiA14
Moprof. dr hab. Robert WiszniowskiA245