0

Piątek 18-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarządowe
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna

Specjalność: n1Zn1Z1n1Z2
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:451So (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C18
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A142
10:00-11:30Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A212
11:45-13:15Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C18
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
13:45-15:15Prawo (wyk)
dr Marta Stanisławska
A212
Prawo (wyk)
dr Marta Stanisławska
A212
15:30-17:00Prawo (wyk)
dr Marta Stanisławska
A212
Prawo (wyk)
dr Marta Stanisławska
A212
17:15-18:45Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C212
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
10:00-11:30Matem (wyk)
dr Karol Selwat
A36
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
A36
11:45-13:15Matem (wyk)
dr Karol Selwat
A36
Matem (wyk)
dr Karol Selwat
A36
13:45-15:151So (wyk)
dr Karol Selwat
A212
1So (wyk)
dr Karol Selwat
A212
15:30-17:00-
-
-
1So (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A143
17:15-18:45-
-
-
1So (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A143
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
1So1 Statystyka opisowa
MikroMikroekonomia
MatemMatematyka
PrawoPrawo
MoModuł ogólnouczelniany