0

Piątek 22-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: n1Zn1Z1n1Z2
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
-
-
-
10:00-11:30Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
13:45-15:15Pz (ćw)
mgr Paweł Macuga
C201
Pz (ćw)
mgr Paweł Macuga
C201
15:30-17:00Pz (ćw)
mgr Paweł Macuga
C201
Pz (ćw)
mgr Paweł Macuga
C201
17:15-18:45Marke (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
A212
Marke (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
A212
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
11:45-13:15-
-
-
Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
13:45-15:15Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
-
-
-
15:30-17:00Pf (wyk)
dr Przemysław Siudak
A212
Pf (wyk)
dr Przemysław Siudak
A212
17:15-18:45Pf (ćw)
dr Przemysław Siudak
A212
Pf (ćw)
dr Przemysław Siudak
A212
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
TiTechnologia informacyjna
PzPodstawy zarządzania
MarkeMarketing
PfPodstawy finansów