0

Pi±tek 22-03-2019


Komunikaty:


Specjalno¶ć: n1ZIPn1ZIP1(1)n1ZIP1(2)n1ZIP2(1)n1ZIP2(2)n1ZIP3(1)n1ZIP3(2)
Pi±tek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Pz (sem)
dr Krzysztof Radkowski
A145
Pz (sem)
dr Krzysztof Radkowski
A145
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
C212
Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
C212
Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
C212
Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
C212
Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
C212
Pz (wyk)
dr Jolanta Radkowska
C212
11:45-13:15Eiz¶ (ćw)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Eiz¶ (ćw)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
15:30-17:00Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
Fizyk (wyk)
dr Witold Urbanik
A212
17:15-18:45Eiz¶ (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Eiz¶ (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Eiz¶ (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Eiz¶ (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Eiz¶ (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
Eiz¶ (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
C212
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
Pz (sem)
dr Krzysztof Radkowski
C221
Pz (sem)
dr Krzysztof Radkowski
C221
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
I-sk (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
C10
-
-
-
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
I-sk (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
C10
-
-
-
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
I-sk (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
C10
15:30-17:00Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-sk (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
C10
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
17:15-18:45I-sk (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
C10
-
-
-
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A244
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-sk (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
C10
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
GigiGeometria i grafika inżynierska
FizykFizyka
PzPodstawy zarz±dzania
Eiz¶Ekologia i zarz±dzanie ¶rodowiskiem
MatemMatematyka
MaterMateriałoznawstwo
I-skInformatyka - systemy komputerowe