0

Piątek 18-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarządowe
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna

Specjalność: n1ZIPn1ZIP1(1)n1ZIP1(2)n1ZIP2(1)n1ZIP2(2)n1ZIP3(1)n1ZIP3(2)n1ZIP4(1)
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A213
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
-
-
-
10:00-11:30Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A213
Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
-
-
-
11:45-13:15Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A213
-
-
-
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A141
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A141
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
-
-
-
15:30-17:00Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
17:15-18:45Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
-
-
-
-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
19:00-20:30Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A13
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
10:00-11:30Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
11:45-13:15I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C18
13:45-15:15-
-
-
I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
I-bd (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C18
15:30-17:00Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
-
-
-
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C18
17:15-18:45Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
19:00-20:30Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
ChemiChemia
TiTechnologia informacyjna
GigiGeometria i grafika inżynierska
WdtWprowadzenie do techniki
MatemMatematyka
MikroMikroekonomia
MaterMateriałoznawstwo
MoModuł ogólnouczelniany
I-bdInformatyka - bazy danych