0

Piątek 18-01-2019


Komunikaty:


Specjalność: n2INFn2INF1n2INF2
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45Bd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
A218
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Ak (wyk)
mgr inż. Jan Duda
A212
Ak (wyk)
mgr inż. Jan Duda
A212
13:45-15:15-
-
-
Bd (lab)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
A244
15:30-17:00-
-
-
Sk (lab)
mgr inż. Piotr Nadybski
C11
17:15-18:45-
-
-
Ak (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
A244
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Bd (wyk)
dr Aleksander Klosow
A144
Bd (wyk)
dr Aleksander Klosow
A144
11:45-13:15Pipo (wyk)
dr Aleksander Klosow
A144
Pipo (wyk)
dr Aleksander Klosow
A144
13:45-15:15Pmpis (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
Pmpis (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
15:30-17:00Pmpis (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C225
Pmpis (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C225
17:15-18:45Ak (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
D16
Pipo (lab)
mgr inż. Marcin Żmuda
C10
19:00-20:30Pipo (lab)
mgr inż. Marcin Żmuda
C10
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
BdBazy danych
AkArchitektura komputerów
SkSieci komputerowe
PipoProjektowanie i programowanie obiektowe
PmpisPodstawy metod probabilistycznych i statystyki