0

Piątek 18-01-2019


Komunikaty:


Specjalność: n2Zn2Z1
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:45-15:15Różne
Legenda1
Różne
15:30-17:00Zo (sem)
mgr Tomasz Kwoka
A15
17:15-18:45Zo (sem)
mgr Tomasz Kwoka
A15
19:00-20:30Nwb (sem)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C201
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45Sro (wt)
dr Sławomir Kryszkowski
A141
10:00-11:30Sro (wt)
dr Sławomir Kryszkowski
A141
11:45-13:15Zzl (sem)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A143
13:45-15:15Zzl (sem)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A143
15:30-17:00Fp (wyk)
dr Przemysław Siudak
A212
17:15-18:45Fp (ćw)
dr Przemysław Siudak
A217
19:00-20:30Zp (wyk)
dr Ewa Szkic-Czech
A15

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
ZoZachowanie organizacyjne
NwbNegocjacje w biznesie
SroStrategia rozwoju organizacji
ZzlZarządzanie zasobami ludzkimi
FpFinanse przedsiębiorstwa
ZpZarządzanie produkcją
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Agnieszka ŁakomskaA12
Jomgr Anita WawrzyniakA15
Jomgr Magdalena ArdeliC311