0

Piątek 18-01-2019


Komunikaty:


Specjalność: n2ZIPn2ZIP1(1)n2ZIP1(2)n2ZIP2(1)n2ZIP2(2)
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
10:00-11:30Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
Pr (wyk)
dr Zofia Łękawa
C113
11:45-13:151Pm (sem)
dr Krzysztof Radkowski
C201
1Pm (sem)
dr Krzysztof Radkowski
C201
1Pm (sem)
dr Jolanta Radkowska
A245
1Pm (sem)
dr Jolanta Radkowska
A245
13:45-15:151Pm (sem)
dr Krzysztof Radkowski
C201
1Pm (sem)
dr Krzysztof Radkowski
C201
1Pm (sem)
dr Jolanta Radkowska
A245
1Pm (sem)
dr Jolanta Radkowska
A245
15:30-17:001Pm (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
C113
1Pm (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
C113
1Pm (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
C113
1Pm (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
C113
17:15-18:45PdsM (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
PdsM (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
PdsM (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
PdsM (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
19:00-20:30Pitp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
Pitp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
Pitp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
Pitp (wyk)
dr inż. Tomasz Stechnij
C113
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45Si (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
Si (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
Pitp (p)
dr inż. Dariusz Michalski
C225
Pitp (p)
dr inż. Dariusz Michalski
C225
10:00-11:30Pitp (p)
dr inż. Dariusz Michalski
C225
Pitp (p)
dr inż. Dariusz Michalski
C225
Si (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
Si (ćw)
dr inż. Ryszard Rębowski
C222
11:45-13:15Si (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
Si (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
Si (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
Si (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C113
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PrPodstawy rachunkowości
1Pm1 Podstawy marketingu
PdsMPodstawy metrologii
PitpProcesy i techniki produkcyjne
SiStatystyka inżynierska