0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1BWs1BW1
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30MnieabP (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A16
11:45-13:15MnieabP (wt)
dr Andrzej Szczepański
A16
13:30-15:00Wwikz (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
C113
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Ezdb (wyk)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
A36
13:30-15:00Wdpz (wt)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
A318
15:15-16:45Ppb (wyk)
dr Eugeniusz Szydłowski
C224
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Msp (wt)
dr Zbigniew Cesarz
A14
13:30-15:00Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A14
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MnieabPMniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo Polski
WwikzWspółczesne wojny i konflikty zbrojne
EzdbEdukacja zdrowotna dla bezpieczeństwa
WdpzWstęp do praktyki zawodowej
PpbPrawne podstawy bezpieczeństwa
MspMiędzynarodowe stosunki polityczne