0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1Ds1D1s1D2
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45Wdd (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
A14
Wdd (wyk)
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
A14
10:00-11:30Siddż (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A245
Siddż (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A245
11:45-13:15Hitż (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A245
Hitż (wyk)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
A245
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Pa (ćw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
Żc (lab)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A218
11:45-13:15Żc (lab)
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
A218
Pa (ćw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
13:30-15:00Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
15:15-16:45Wdd (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
A141
Fc (lab)
dr hab. Renata Szyguła
A14
17:00-18:30Patof (ćw)
dr hab. Renata Szyguła
A14
Patof (ćw)
dr hab. Renata Szyguła
A14
18:45-20:15Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Boiż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
-
-
-
11:45-13:15Boiż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
Ac (lab)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
A318
13:30-15:00Ac (lab)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
A318
-
-
-
15:15-16:45Fitot (wyk)
dr Grażyna Sondel
C14
Fitot (wyk)
dr Grażyna Sondel
C14
17:00-18:30Siddż (ćw)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
A141
Siddż (ćw)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
A141
18:45-20:15-
-
-
Wdd (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
A141
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45Żc (wyk)
prof.dr hab.inż. Ryszard Pisarski
A212
Żc (wyk)
prof.dr hab.inż. Ryszard Pisarski
A212
10:00-11:30-
-
-
Boiż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
11:45-13:15-
-
-
Boiż (lab)
mgr Katarzyna Zabłotna
D1
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
WddWstęp do dietetyki
SiddżSurowce i dodatki do żywności
HitżHigiena i toksykologia żywności
PaPracownia antropometryczna
ŻcŻywienie człowieka
FizjoFizjologia
FcFizjologia człowieka
PatofPatofizjologia
BoiżBiochemia ogólna i żywności
AcAnatomia człowieka
FitotFitoterapia