0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii
dr Jan Wojtaś - Podstawy socjologii

Specjalność: s1FAs1FA1s1FA2
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45P-ćr (zp)
mgr Izabela Selera
A31
Goja (ćw)
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
A32
10:00-11:30Wdl (wyk)
dr hab. Łucja Skotnicka
A144
Wdl (wyk)
dr hab. Łucja Skotnicka
A144
11:45-13:15-
-
-
P-ćr (zp)
mgr Izabela Selera
A31
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
P-ku (zp)
mgr Joanna Czarnecka
D8
13:30-15:00Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
A36
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
A36
Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
A36
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Tusinjo (wyk)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A36
Tusinjo (wyk)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A36
11:45-13:15P-ku (zp)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
P-ku (zp)
mgr Joanna Czarnecka
D8
13:30-15:00P-gp (zp)
mgr Ewa Skotnicka
A32
P-ku (zp)
mgr Joanna Czarnecka
D8
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45Kka (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A144
Kka (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A144
10:00-11:30Ti (ćw)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
P-gp (zp)
mgr Ewa Skotnicka
A31
11:45-13:15P-ku (zp)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
Ti (ćw)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
13:30-15:00Wdj (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A144
Wdj (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A144
15:15-16:45Goja (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A144
Goja (wyk)
prof. dr hab. Leszek Berezowski
A144
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
P-ćrPNJA - ćwiczenia redakcyjne
GojaGramatyka opisowa języka angielskiego
WdlWstęp do literaturoznawstwa
MoModuł ogólnouczelniany
P-kuPNJA - komunikacja ustna
TusinjoTeorie uczenia się i nauczania języków obcych
P-gpPNJA - gramatyka praktyczna
KkaKultura krajów anglojęzycznych
TiTechnologie informacyjne
WdjWstęp do językoznawstwa