0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1JMPs1JMP1
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45Mbwns (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A144
10:00-11:30Mbwns (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A144
11:45-13:15Pr (wyk)
WAKAT_WS
C18
13:30-15:00Pr (wyk)
WAKAT_WS
C18
15:15-16:45Pr (wyk)
WAKAT_WS
C18
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Pf (wyk)
dr Jan Pazgan
A16
11:45-13:15Pf (wyk)
dr Jan Pazgan
A16
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Jo (lab)
dr Piotr Niemiec
A203
15:15-16:45Jo (lab)
dr Piotr Niemiec
A203
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45Pcisio (wyk)
dr Helena Babiuch
A16
10:00-11:30Pcisio (wyk)
dr Helena Babiuch
A16
11:45-13:15Jo (lab)
mgr Magdalena Szylar
A12
13:30-15:00Jo (lab)
mgr Magdalena Szylar
A12
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MbwnsMetodologia badań w naukach społecznych
PrPrawo rzymskie
PfPodstawy filozofii
JoJęzyk obcy
PcisioPrawa człowieka i systemy ich ochrony