0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:

prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Historia i kultura regionu
prof. dr hab. Robert Wiszniowski - Autoprezentacja - zarządzanie wizerunkiem
Moduły ogólnouczelniane:

Specjalność: s1MBWs1MBW1
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Ibw (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A36
13:30-15:00SpR (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A212
15:15-16:45SpR (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A212
17:00-18:30BmlwE (wt)
dr Andrzej Szczepański
A212
18:45-20:15SpR (wt)
dr Andrzej Szczepański
A212
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Mbb (wt)
dr Jan Wojtaś
C19
17:00-18:30Mbb (wt)
dr Jan Wojtaś
C19
18:45-20:15-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Krymi (wyk)
dr Paweł Kobes
C113
15:15-16:45Krymi (wyk)
dr Paweł Kobes
C113
17:00-18:30Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
C127
18:45-20:15Krymi (wt)
mgr Edward Polakiewicz
C127
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
IbwInstytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
SpRSystem polityczny RP
BmlwEBezpieczeństwo migracji ludności w Europie
MbbMetodologia badań bezpieczeństwa
KrymiKryminologia