0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1MBWs1MBW1
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Pzp (wyk)
dr hab. Zdzisław Jagiełło
A144
13:30-15:00Bs (wyk)
dr Andrzej Szczepański
A36
15:15-16:45Odoiin (wyk)
dr Rafał Kubik
A36
17:00-18:30Odoiin (wt)
dr Rafał Kubik
A36
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Pk (wt)
mgr Andrzej Marek
C113
13:30-15:00Pk (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
C113
15:15-16:45Pk (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
C113
17:00-18:30Szps (wyk)
dr Beata Skwarek
C113
18:45-20:15Szps (wyk)
dr Beata Skwarek
C113
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Bs (wt)
mgr Grzegorz Majewicz
C113
15:15-16:45Bs (wt)
mgr Grzegorz Majewicz
C113
17:00-18:30Zk (wyk)
dr inż. Paweł Dąbrowa
C113
18:45-20:15Zk (wt)
dr inż. Paweł Dąbrowa
C113
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
LjoLektorat języka obcego
PzpPozamilitarne zagrożenia państwa
BsBezpieczeństwo społeczne
OdoiinOchrona danych osobowych i informacji niejawnych
PkProces karny
SzpsStategie zapobiegania patologiom społecznym
ZkZarządzanie kryzysowe
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Ljomgr Magdalena SzylarA141
Ljomgr Agnieszka ŁakomskaA217