0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1PEDs1PED1s1PED2
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Ks (wyk)
dr Wioletta Drzystek
A36
Ks (wyk)
dr Wioletta Drzystek
A36
11:45-13:15Ps (ćw)
mgr Józefa Szczepankowska
C125
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
Ks (ćw)
dr Wioletta Drzystek
A143
10:00-11:30Ks (ćw)
dr Wioletta Drzystek
A143
Ps (ćw)
mgr Józefa Szczepankowska
C123
11:45-13:15Ps (wyk)
dr Małgorzata Buchla
C224
Ps (wyk)
dr Małgorzata Buchla
C224
13:30-15:00Pd (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
Tpw (ćw)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C127
15:15-16:45Tpw (ćw)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C127
Pd (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
17:00-18:30Dp (wyk)
dr Kornelia Hübscher
C224
Dp (wyk)
dr Kornelia Hübscher
C224
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Ps (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
-
-
-
11:45-13:15Ps (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
Pdpz (ćw)
dr Grażyna Maciak
C127
13:30-15:00Pdpz (ćw)
dr Grażyna Maciak
C127
Ps (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
15:15-16:45-
-
-
Ps (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C127
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45Tpw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
Tpw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
10:00-11:30Tpw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
Tpw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
11:45-13:15Mbp (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
Mbp (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
13:30-15:00Mbp (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
Mbp (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
KsKomunikacja społeczna
PsPsychologia społeczna
PsPedagogika społeczna
PdPodstawy dydaktyki
TpwTeoretyczne podstawy wychowania
DpDiagnostyka pedagogiczna
PdpzPrzygotowanie do praktyk zawodowych
MbpMetody badań pedagogicznych
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Agnieszka ŁakomskaA217
Jomgr Ewa Rosowicz-KobiakC311