0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Natalia Pobrichenko - Edukacja międzykulturowa
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Marek Kazimierowicz - Przedsiębiorczość i innowacyjność w edukacji
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding

Specjalność: s1PEDs1PED1s1PED2
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
1Wdp (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
11:45-13:15-
-
-
1Wdp (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
C125
Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
C125
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Wzzfie (wyk)
dr Jan Pazgan
C113
Wzzfie (wyk)
dr Jan Pazgan
C113
11:45-13:15Wzzfie (wyk)
dr Jan Pazgan
C113
Wzzfie (wyk)
dr Jan Pazgan
C113
13:30-15:00Bpriw (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C113
Bpriw (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
C113
15:15-16:45Wdp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A14
Wdp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A14
17:00-18:30-
-
-
Wdp (ćw)
dr Dorota Domińska-Werbel
C126
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45Mo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C122
Mo (wyk)
dr Marek Kazimierowicz
C122
10:00-11:30Ti (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C10
Hw (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C122
11:45-13:15Hw (ćw)
dr Mirosław Piwowarczyk
C122
Ti (ćw)
dr Marek Kazimierowicz
C10
13:30-15:00Hw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
Hw (wyk)
dr Mirosław Piwowarczyk
C113
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
1Wdp1 Wprowadzenie do pedagogiki
MoModuł ogólnouczelniany
WzzfieWybrane zagadnienia z filozofii i etyki
BpriwBiomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
WdpWprowadzenie do psychologii
TiTechnologia informacyjna
HwHistoria wychowania