0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1RMs1RM1s1RM2
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
Patol (ćw)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A144
10:00-11:30Patol (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A144
Patol (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A144
11:45-13:15Patol (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A144
Patol (wyk)
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
A144
13:30-15:00Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30Pziez (ćw)
dr Katarzyna Lisowska
A217
Pziez (ćw)
dr Katarzyna Lisowska
A217
18:45-20:15Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
Fizjo (wyk)
dr hab. Renata Szyguła
A14
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45Samoo (ćw)
mgr Łukasz Stawarz
A33
-
-
-
10:00-11:30Samoo (ćw)
mgr Łukasz Stawarz
A33
-
-
-
11:45-13:15Anato (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A212
Anato (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A212
13:30-15:00Anato (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A212
Anato (wyk)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A212
15:15-16:45Ak (ćw)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A318
-
-
-
17:00-18:30Ak (ćw)
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
A318
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45Mcr (ćw)
mgr Aleksander Mickiewicz
A320
Rwp (ćw)
mgr Maciej Marcinkiewicz
A142
10:00-11:30Mcr (ćw)
mgr Aleksander Mickiewicz
A320
Rwp (ćw)
mgr Maciej Marcinkiewicz
A142
11:45-13:15Rwp (ćw)
mgr Maciej Marcinkiewicz
A142
Mcr (ćw)
mgr Aleksander Mickiewicz
A320
13:30-15:00Rwp (ćw)
mgr Maciej Marcinkiewicz
A142
Mcr (ćw)
mgr Aleksander Mickiewicz
A320
15:15-16:45Pziez (ćw)
dr Katarzyna Lisowska
A145
Pziez (ćw)
dr Katarzyna Lisowska
A145
17:00-18:30Pziez (ćw)
dr Katarzyna Lisowska
A145
Pziez (ćw)
dr Katarzyna Lisowska
A145
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PatolPatologia
FizjoFizjologia
PziezPromocja zdrowia i edukacja zdrowotna
SamooSamoobrona
AnatoAnatomia
AkAnatomia kliniczna
McrMedyczne czynności ratunkowe
RwpRatownictwo w pożarnictwie