0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
dr Jan Wojtaś - Podstawy socjologii
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii
dr Jan Pazgan - Podstawy filozofii
dr Izabela Bernatek-Zaguła - Podstawy prawa

Specjalność: s1RMs1RM1s1RM2
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Bzeiig (ćw)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
D17
-
-
-
11:45-13:15Zp (wyk)
dr Ilona Gembalczyk
A143
Zp (wyk)
dr Ilona Gembalczyk
A143
13:30-15:00-
-
-
Bzeiig (ćw)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
D17
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
Mo (wyk)
dr Jan Wojtaś
A144
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Anato (ćw)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
A318
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A244
Fizjo (ćw)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
A318
11:45-13:15Fizjo (ćw)
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
A318
Ti (ćw)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A244
13:30-15:00Etyka (wyk)
mgr Dariusz Wędzina
A142
Etyka (wyk)
mgr Dariusz Wędzina
A142
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
17:00-18:30Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45Bib (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A36
Bib (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A36
10:00-11:30Hm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A212
Hm (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
A212
11:45-13:15Mo (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A14
Mo (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A14
13:30-15:00Mo (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A14
Mo (wyk)
dr Izabela Bernatek-Zaguła
A14
15:15-16:45-
-
-
Peoiz (ćw)
mgr Marek Rabski
A142
17:00-18:30-
-
-
Peoiz (ćw)
mgr Marek Rabski
A142
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45Pdib (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
A245
Pdib (wyk)
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
A245
10:00-11:30Pp (ćw)
mgr Bogumił Wiśniewski
A320
-
-
-
11:45-13:15Pp (ćw)
mgr Bogumił Wiśniewski
A320
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30Mip (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A245
Mip (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A245
18:45-20:15Mip (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A245
Mip (wyk)
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
A245
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
BzeiigBiologia z elementami immunologii i genetyki
ZpZdrowie publiczne
MoModuł ogólnouczelniany
AnatoAnatomia
TiTechnologie informacyjne
FizjoFizjologia
EtykaEtyka
BibBiochemia i biofizyka
HmHistoria medycyny
PeoizPodstawy ekonomii, organizacji i zarządzania
PdibPodstawy demografii i biostatyki
PpPierwsza pomoc
MipMikrobiologia i parazytologia