0

Poniedziałek 18-02-2019


Komunikaty:


Specjalność: s1ZIINs1ZIIN1
Poniedziałek 18.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Pi (wt)
dr Paweł Jóźwiakowski
C227
11:45-13:15Pi (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
A143
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 21.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Zp (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
A143
11:45-13:15Zp (wyk)
dr Krzysztof Radkowski
C221
13:30-15:00Zp (wt)
mgr Agnieszka Koryś
C226
15:15-16:45Rz (wyk)
dr Bożena Rudnicka
C125
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Odm (wyk)
dr inż. Renata Gnitecka
C10
15:15-16:45Sd (sem)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
C225
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
LjoLektorat języka obcego
JoJęzyk obcy
PiPortfel inwestycyjny
ZpZarządzanie projektami
RzRachunkowość zarządcza
OdmOptymalizacja decyzji menedżerskich
SdSeminarium dyplomowe
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Ljomgr Agnieszka ŁakomskaA31
Jomgr Magdalena ArdeliC312