0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarządowe
dr Dorota Domińska-Werbel - Podstawy psychologii

Specjalność: s1ZIPs1ZIP1(1)s1ZIP1(2)s1ZIP2(1)
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
10:00-11:30Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
Mo (wyk)
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
A36
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
Mo (wyk)
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
A36
15:15-16:45Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C212
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C212
Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
C212
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C221
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C221
-
-
-
11:45-13:15I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A242
I-bd (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A213
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C221
13:30-15:00Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
A144
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
A144
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
A144
15:15-16:45-
-
-
Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
Matem (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C212
11:45-13:15Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C125
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C125
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C125
13:30-15:00Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A244
Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
15:15-16:45Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C221
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C221
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
10:00-11:30Wdt (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
A144
Wdt (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
A144
Wdt (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
A144
11:45-13:15Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C127
Chemi (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C23
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C20
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MoModuł ogólnouczelniany
MikroMikroekonomia
I-bdInformatyka - bazy danych
ChemiChemia
MaterMateriałoznawstwo
MatemMatematyka
TiTechnologia informacyjna
WdtWprowadzenie do techniki
GigiGeometria i grafika inżynierska