0

Poniedzia│ek 14-01-2019


Komunikaty:


SpecjalnoŠ: s2DKs2DK1s2DK2s2DK3
Poniedzia│ek 14.01.2019
08:15-09:45Kzc (wyk)
prof. dr hab. n. med. Andrzej G│adysz
A212
Kzc (wyk)
prof. dr hab. n. med. Andrzej G│adysz
A212
Kzc (wyk)
prof. dr hab. n. med. Andrzej G│adysz
A212
10:00-11:30E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A14
E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A14
E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A14
11:45-13:15Kzc (wyk)
prof. dr hab. n. med. Andrzej G│adysz
A212
Kzc (wyk)
prof. dr hab. n. med. Andrzej G│adysz
A212
Kzc (wyk)
prof. dr hab. n. med. Andrzej G│adysz
A212
13:30-15:00B┐i┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A245
B┐i┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A245
B┐i┐ (wyk)
prof. dr hab. in┐. Jerzy Pietkiewicz
A245
15:15-16:45Eps (Šw)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
A141
Eps (Šw)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
A141
Eps (Šw)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
A141
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
T┐ipd (lab)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
T┐ipd (lab)
mgr in┐. Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C021
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45Pa (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A218
Pa (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
Pa (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
11:45-13:15Pa (Šw)
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
D14
»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A218
»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A218
13:30-15:00E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A245
E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A245
E┐ip┐ (wyk)
dr in┐. Iwona Twarogowska-Wielesik
A245
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Žroda 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pi▒tek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Wf (Šw)
dr Andrzej Wnuk
InneHala
Wf (Šw)
dr Andrzej Wnuk
InneHala
13:30-15:00-
-
-
»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A244
»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A244
15:15-16:45»c (lab)
mgr in┐. Kamila Žlusarczyk
A244
Kzc (sem)
dr n. med. Alina Zbrˇg
A36
Kzc (sem)
dr n. med. Alina Zbrˇg
A36
17:00-18:30Wf (Šw)
dr Andrzej Wnuk
InneHala
Kzc (sem)
dr n. med. Alina Zbrˇg
A36
Kzc (sem)
dr n. med. Alina Zbrˇg
A36
18:45-20:15Kzc (sem)
dr n. med. Alina Zbrˇg
A36
-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
je┐eli w bloku zaj੠pojawi▒ siŕ dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajŕcia w tygodniu parzystym

SkrˇtNazwa
KzcKliniczny zarys chorˇb
E┐ip┐Edukacja ┐ywieniowa i poradnictwo ┐ywieniowe
B┐i┐Bezpiecze˝stwo ┐ywnoÂci i ┐ywienia
EpsEtykieta przy stole
T┐ipdTechnologia ┐ywnoÂci i potraw dietetycznych
PaPracownia antropometryczna
»c»ywienie cz│owieka
WfWychowanie fizyczne