0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00Pps (wyk)
dr Małgorzata Buchla
C125
Pps (wyk)
dr Małgorzata Buchla
C125
15:15-16:45Mkz (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Pz (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
17:00-18:30Pz (ćw)
dr Małgorzata Buchla
C123
Mkz (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45Ldd (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
-
-
-
10:00-11:30Eg (wt)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
-
-
-
11:45-13:15Eg (wt)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
-
-
-
13:30-15:00Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C113
Mem (wyk)
dr Grażyna Maciak
C113
15:15-16:45Piopd-w (ćw)
dr Grażyna Maciak
C102
Mem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
17:00-18:30Mem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Piopd-w (ćw)
dr Grażyna Maciak
C102
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
Mep (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
17:00-18:30Mep (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Mwp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JoJęzyk obcy
PpsPodstawy pedagogiki specjalnej
MkzMetodyka kształcenia zintegrowanego
PzPedagogika zabawy
LddLiteratura dla dzieci
EgEmisja głosu
MemMetodyka edukacji matematycznej
Piopd-wPlanowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej
MwpMetodyka wychowania przedszkolnego
MepMetodyka edukacji polonistycznej
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Magdalena SzylarA141
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC314