0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2EWs2EW1s2EW2
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
-
-
-
10:00-11:30Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C113
Pkj (wyk)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C113
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00-
-
-
Pkj (ćw)
dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny
C122
15:15-16:45-
-
-
Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
17:00-18:30-
-
-
Pp (ćw)
mgr Olga Wasylik
C123
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15Owi (wyk)
dr Anna Banaszewska
C224
Owi (wyk)
dr Anna Banaszewska
C224
13:30-15:00Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
15:15-16:45Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
Pes-p (wyk)
dr Grażyna Maciak
C224
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneAerobik
15:15-16:45Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
Pes-p (ćw)
dr Grażyna Maciak
C123
17:00-18:30Mwe (ćw)
dr Anna Kowal-Orczykowska
C205
Pem (ćw)
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
C122
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45Pw (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
-
-
-
10:00-11:30Pw (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneHala
11:45-13:15Pw (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C113
Pw (wyk)
dr hab. Wanda Grelowska
C113
13:30-15:00Wf (ćw)
dr Andrzej Wnuk
InneHala
Pw (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
15:15-16:45-
-
-
Pw (ćw)
dr hab. Wanda Grelowska
C123
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PkjPodstawy kształcenia językowego
JoJęzyk obcy
PpPedagogika przedszkolna
OwiOchrona własności intelektualnej
Pes-pPodstawy edukacji społeczno - przyrodniczej
WfWychowanie fizyczne
PemPodstawy edukacji matematycznej
MweMedia w edukacji
PwPedagogika wczesnoszkolna
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Mirosław KarykowskiA12
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC311
Jomgr Magdalena SzylarA32