0

Poniedziałek 18-02-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2LIZs2LIZ1
Poniedziałek 18.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00Peie (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
C125
15:15-16:45Pitp (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
C11
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15Pitp (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
C11
Wtorek 19.02.2019
08:15-09:45Wdw (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C224
10:00-11:30Różne
Legenda1
Różne
11:45-13:15Różne
Legenda1
Różne
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.02.2019
08:15-09:45Bo (wyk)
dr inż. Ryszard Rębowski
C125
10:00-11:30Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C125
11:45-13:15Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C18
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 21.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PeiePodstawy elektrotechniki i elektroniki
PitpProcesy i techniki produkcyjne
WdwWykłady do wyboru
JoJęzyk obcy
BoBadania operacyjne
ZfZarządzanie finansami
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Anna Rożdżestwieńska-SkwaraC311
Jomgr Magdalena ArdeliC312