0

Poniedziałek 18-02-2019


Komunikaty:


Specjalność: s2SSK



s2SSK1
Poniedziałek 18.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Psbd (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
11:45-13:15Pw (wyk)
dr Aleksander Klosow
C224
13:30-15:00Ksz (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C212
15:15-16:45Psbd (p)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
C18
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 21.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15Pw (lab)
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
A244
13:30-15:00So (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A242
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.02.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PsbdProjektowanie systemów baz danych
PwProgramowanie wizualne
KszKomputerowe systemy zarządzania
SoSystemy operacyjne