0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3ABIs3ABI401
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Różne
Legenda1
Różne
18:45-20:15Różne
Legenda1
Różne
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Zwb (wyk)
dr Marcin Sieja
A16
18:45-20:15Zwb (wyk)
dr Marcin Sieja
A16
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Różne
Legenda2
Różne
18:45-20:15Różne
Legenda2
Różne
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30Różne
Legenda3
Różne
18:45-20:15Różne
Legenda3
Różne
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SdSeminarium dyplomowe
ZwbZatrudnienie w biznesie
ZwjootzzksZajęcia w języku obcym o tematyce związanej z kierunkiem studiów
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Sdprof. dr hab. Stanisław DąbrowskiA13
Sddr Karol RusinA31
Sddr Eugeniusz SzydłowskiA32
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Zwjootzzksdr Anna BanaszewskaA14
Zwjootzzksdr inż. Paweł DąbrowaA144
Legenda3
PrzedmiotNauczycielSala
Zwjootzzksdr Anna BanaszewskaA144
Zwjootzzksmgr Anita WawrzyniakA15
Zwjootzzksdr hab. Łucja SkotnickaC18