0

Poniedziałek 14-01-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3PAMs3PAM1(1)s3PAM1(2)
Poniedziałek 14.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45Różne
Legenda1
Różne
Różne
Legenda1
Różne
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Wtorek 15.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Msi (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C125
Msi (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C125
11:45-13:15PwA (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C125
PwA (wyk)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C125
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45PwA (sem)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C222
PwA (sem)
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
C222
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Środa 16.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Tmisw (lab)
mgr inż. Jan Duda
D16
13:30-15:00Pig (wyk)
dr Marek Miedziński
A218
Pig (wyk)
dr Marek Miedziński
A218
15:15-16:45Pig (p)
dr Marek Miedziński
A218
Pig (p)
dr Marek Miedziński
A218
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Czwartek 17.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Piwsi (wyk)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
E1
Piwsi (wyk)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
E1
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00Piwsi (sem)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
E1
Piwsi (sem)
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
E1
15:15-16:45Sd (sem)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C227
Sd (sem)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C227
17:00-18:30Msi (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
A244
PipsiI (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A242
18:45-20:15PipsiI (p)
mgr inż. Krzysztof Rewak
A242
Msi (lab)
mgr inż. Krystian Sadowski
A244
Piątek 18.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Tmisw (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C113
Tmisw (wyk)
dr hab. inż. Wojciech Kordecki
C113
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 19.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 20.01.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
JaJęzyk angielski
MsiMetody sztucznej inteligencji
PwAPrzedmiot wybieralny A
TmiswTechniki mikroprocesowe i systemy wbudowane
PigProjektowanie interfejsów graficznych
PiwsiProjektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
SdSeminarium dyplomowe
PipsiIProjektowanie i programowanie systemów internetowych II
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochA12
Jamgr Magdalena ArdeliC311