0

Poniedziałek 18-03-2019


Komunikaty:


Specjalność: s3Ts3T1
Poniedziałek 18.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Pp (zp)
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
A145
11:45-13:15Pp (zp)
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
A145
13:30-15:00Oitpt (zp)
dr hab. Łucja Skotnicka
A12
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Wtorek 19.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
C113
17:00-18:30Owi (wyk)
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
C113
18:45-20:15-
-
-
Środa 20.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30Ptl (zp)
dr Lilia Omelan
A31
11:45-13:15Ptl (zp)
dr Lilia Omelan
A31
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Czwartek 21.03.2019
08:15-09:45Różne
Legenda1
Różne
10:00-11:30Różne
Legenda2
Różne
11:45-13:15Sd (sem)
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
A32
13:30-15:00Kja (zp)
mgr Patrick Chapman
A141
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Piątek 22.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 23.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 24.03.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PpPrzekład pisemny
OitptOrganizacja i technika pracy tłumacza
OwiOchrona własności intelektualnej
PtlPrzekład tekstów literackich
SdSeminarium dyplomowe
KjaKonwersatorium języka angielskiego
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr Lilia OmelanA203
Sdprof. dr hab. Leszek BerezowskiA31
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Sddr Lilia OmelanA203
Sdprof. dr hab. Leszek BerezowskiA31
Sddr Małgorzata Szulc-KurpaskaA32