Specjalno¶ć: s1AKomunikaty:

Moduły ogólnouczelniane:
prof. dr hab. Stanisław D±browski - Edukacja regionalna
dr Anna Kowal-Orczykowska - Personal branding
dr Zbigniew Cesarz - Protokół dyplomatyczny
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - Organizacje pozarz±dowe
s1A1
¦roda 2018-10-03
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC113
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA144
11:45-13:15Pcisio (wyk)dr Helena BabiuchA144
13:30-15:00Ksop (wt)dr Helena BabiuchA145
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
18:45-20:15PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA13
Czwartek 2018-10-04
s1A1
08:15-09:45Prawo (wt)dr Izabela Bernatek-ZagułaA31
10:00-11:30Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA144
11:45-13:15Pp (wt)dr Dorota Domińska-WerbelA31
13:30-15:00Pp (wyk)dr Dorota Domińska-WerbelC113
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
¦roda 2018-10-10
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
11:45-13:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
13:30-15:00Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30---
18:45-20:15Tisp (wt)mgr Aldona SondejA243
Czwartek 2018-10-11
s1A1
08:15-09:45Pcisio (wt)dr Helena BabiuchA141
10:00-11:30Pcisio (wt)dr Helena BabiuchA141
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedziałek 2018-10-15
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2018-10-16
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA16
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
¦roda 2018-10-17
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA144
11:45-13:15---
13:30-15:00Ksop (wt)dr Helena BabiuchA145
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA212
18:45-20:15PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA13
Czwartek 2018-10-18
s1A1
08:15-09:45Prawo (wt)dr Izabela Bernatek-ZagułaA32
10:00-11:30Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA144
11:45-13:15Pp (wyk)dr Dorota Domińska-WerbelA16
13:30-15:00Pp (wt)dr Dorota Domińska-WerbelA16
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedziałek 2018-10-22
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
¦roda 2018-10-24
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
11:45-13:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
13:30-15:00Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Czwartek 2018-10-25
s1A1
08:15-09:45Pcisio (wt)dr Helena BabiuchA16
10:00-11:30Pcisio (wt)dr Helena BabiuchA16
11:45-13:15Pcisio (wyk)dr Helena BabiuchA212
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedziałek 2018-10-29
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
¦roda 2018-10-31
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA212
18:45-20:15PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA13
Poniedziałek 2018-11-05
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2018-11-06
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA36
15:15-16:45Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA36
17:00-18:30Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoC212
18:45-20:15Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoC212
¦roda 2018-11-07
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA16
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA16
11:45-13:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
13:30-15:00Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30Tisp (wt)mgr Aldona SondejA243
18:45-20:15Tisp (wt)mgr Aldona SondejA243
Czwartek 2018-11-08
s1A1
08:15-09:45Prawo (wt)dr Izabela Bernatek-ZagułaA31
10:00-11:30---
11:45-13:15Pp (wyk)dr Dorota Domińska-WerbelA145
13:30-15:00Pp (wt)dr Dorota Domińska-WerbelC19
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Pi±tek 2018-11-09
s1A1
08:15-09:45Ksop (wt)dr Helena BabiuchA141
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA14
11:45-13:15Pcisio (wyk)dr Helena BabiuchA14
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedziałek 2018-11-12
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2018-11-13
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
11:45-13:15Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA145
13:30-15:00Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA145
15:15-16:45Prawo (wt)dr Izabela Bernatek-ZagułaA217
17:00-18:30Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA245
18:45-20:15Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA245
¦roda 2018-11-14
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA245
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA36
11:45-13:15Pcisio (wyk)dr Helena BabiuchA144
13:30-15:00Ksop (wt)dr Helena BabiuchA145
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA212
18:45-20:15PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA13
Czwartek 2018-11-15
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pcisio (wt)dr Helena BabiuchA141
11:45-13:15Pp (wt)dr Dorota Domińska-WerbelC113
13:30-15:00Pp (wt)dr Dorota Domińska-WerbelC19
15:15-16:45Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA14
17:00-18:30Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA14
18:45-20:15---
Wtorek 2018-11-20
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaE1
13:30-15:00Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaE1
15:15-16:45Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoC113
17:00-18:30Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoC113
18:45-20:15---
¦roda 2018-11-21
s1A1
08:15-09:45Tisp (wt)mgr Aldona SondejA243
10:00-11:30Tisp (wt)mgr Aldona SondejA243
11:45-13:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
13:30-15:00Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA14
18:45-20:15PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA13
Poniedziałek 2018-11-26
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2018-11-27
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
11:45-13:15Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA36
13:30-15:00Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA36
15:15-16:45Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA245
17:00-18:30Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA245
18:45-20:15---
¦roda 2018-11-28
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA36
11:45-13:15Pcisio (wyk)dr Helena BabiuchA36
13:30-15:00Ksop (wt)dr Helena BabiuchA145
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
18:45-20:15PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA13
Czwartek 2018-11-29
s1A1
08:15-09:45Pcisio (wt)dr Helena BabiuchA16
10:00-11:30Prawo (wt)dr Izabela Bernatek-ZagułaA13
11:45-13:15Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA36
13:30-15:00Pp (wt)dr Dorota Domińska-WerbelC102
15:15-16:45Pp (wyk)dr Dorota Domińska-WerbelC113
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2018-12-04
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoC113
18:45-20:15Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoC113
¦roda 2018-12-05
s1A1
08:15-09:45PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzC125
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA36
11:45-13:15Pcisio (wyk)dr Helena BabiuchA36
13:30-15:00Ksop (wt)dr Helena BabiuchA145
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2018-12-11
s1A1
08:15-09:45Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA36
10:00-11:30Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA36
11:45-13:15Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA16
13:30-15:00Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA16
15:15-16:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA143
17:00-18:30Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA36
18:45-20:15Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA36
¦roda 2018-12-12
s1A1
08:15-09:45Tisp (wt)mgr Aldona SondejA243
10:00-11:30---
11:45-13:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
13:30-15:00Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Czwartek 2018-12-13
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pcisio (wt)dr Helena BabiuchA16
11:45-13:15Pp (wyk)dr Dorota Domińska-WerbelC113
13:30-15:00Pp (wyk)dr Dorota Domińska-WerbelC113
15:15-16:45---
17:00-18:30Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA36
18:45-20:15Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA36
Wtorek 2018-12-18
s1A1
08:15-09:45Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaC113
10:00-11:30Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaC113
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
¦roda 2018-12-19
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA14
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA144
11:45-13:15Ksop (wt)dr Helena BabiuchA145
13:30-15:00---
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
18:45-20:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
Poniedziałek 2019-01-07
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2019-01-08
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA144
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaA144
11:45-13:15Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA142
13:30-15:00Tisp (wyk)dr Marcin SiejaA142
15:15-16:45Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaE1
17:00-18:30Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaE1
18:45-20:15---
¦roda 2019-01-09
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA36
11:45-13:15Ksop (wt)dr Helena BabiuchA145
13:30-15:00PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA141
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA14
18:45-20:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA14
Czwartek 2019-01-10
s1A1
08:15-09:45Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA36
10:00-11:30Prawo (wyk)dr Izabela Bernatek-ZagułaA36
11:45-13:15Pp (wyk)dr Dorota Domińska-WerbelC113
13:30-15:00Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA36
15:15-16:45Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA36
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedziałek 2019-01-14
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)prof. dr hab. Stanisław D±browskiA36
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2019-01-15
s1A1
08:15-09:45Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
10:00-11:30Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
11:45-13:15---
13:30-15:00Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA36
15:15-16:45Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA36
17:00-18:30Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA36
18:45-20:15Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA36
¦roda 2019-01-16
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
13:30-15:00Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA36
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30---
18:45-20:15Tisp (wt)mgr Aldona SondejA243
Wtorek 2019-01-22
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Mo (wyk)dr Anna Kowal-OrczykowskaA36
17:00-18:30Mo (wyk)dr Katarzyna Sępowicz-BuczkoA36
18:45-20:15---
¦roda 2019-01-23
s1A1
08:15-09:45---
10:00-11:30Ksop (wyk)dr Helena BabiuchA36
11:45-13:15Wda (wyk)dr Anna BanaszewskaC224
13:30-15:00PmiUE (wt)dr Zbigniew CesarzA13
15:15-16:45Ti (wt)mgr inż. Leszek ŁozowskiA213
17:00-18:30PmiUE (wyk)dr Zbigniew CesarzA14
18:45-20:15Mo (wyk)dr Zbigniew CesarzA14

SkrotNazwa
WdaWstęp do administracji
KsopKonstytucyjny system organów państwowych
PcisioPrawa człowieka i system ich ochrony
TiTechnologia informacyjna
PmiUEPrawo międzynarodowe i Unii Europejskiej
PrawoPrawoznawstwo
PpPodstawy psychologii
MoModuł ogólnouczelniany
TispTworzenie i stosowanie prawa