Specjalno¶æ: s1DKomunikaty:

Modu³y ogólnouczelniane:
dr Jan Wojta¶ - Podstawy socjologii
dr Dorota Domiñska-Werbel - Podstawy psychologii
dr Jan Pazgan - Podstawy filozofii
dr Izabela Bernatek-Zagu³a - Podstawy prawa
s1D1s1D2
Wtorek 2018-10-02
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212
10:00-11:30M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320
11:45-13:15Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17
13:30-15:00C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2018-10-03
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-10-04
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
11:45-13:15Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC14Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC14
13:30-15:00Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA14Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA14
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Pi±tek 2018-10-05
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-10-08
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212
10:00-11:30------
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA36Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA36
15:15-16:45Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Wtorek 2018-10-09
s1D1s1D2
08:15-09:45---M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17
10:00-11:30Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17
11:45-13:15M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
13:30-15:00M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
15:15-16:45C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
¦roda 2018-10-10
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA314
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA314Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC113Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC113
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-10-11
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
10:00-11:30Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysE1Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysE1
11:45-13:15Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Pi±tek 2018-10-12
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
Poniedzia³ek 2018-10-15
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykC125Zp (wyk)dr Ilona GembalczykC125
15:15-16:45Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
17:00-18:30Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245
18:45-20:15Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245
Wtorek 2018-10-16
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC113Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC113
13:30-15:00Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC113Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC113
15:15-16:45C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
17:00-18:30C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
18:45-20:15Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14
¦roda 2018-10-17
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC224C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC224
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA143
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA143Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00---Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320
15:15-16:45Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA144Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA144
17:00-18:30Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA144Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA144
18:45-20:15------
Czwartek 2018-10-18
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
11:45-13:15Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212
13:30-15:00Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA36Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA36
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Pi±tek 2018-10-19
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-10-22
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA14Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA14
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikE1P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikE1
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Zp (æw)dr Ilona GembalczykA142C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
15:15-16:45Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
18:45-20:15---Zp (æw)dr Ilona GembalczykA142
Wtorek 2018-10-23
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA14Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA14
10:00-11:30------
11:45-13:15C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17
13:30-15:00C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17
15:15-16:45---Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
17:00-18:30------
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
¦roda 2018-10-24
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC125C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC125
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00---Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-10-25
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikE1Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikE1
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
11:45-13:15Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
13:30-15:00M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17---
15:15-16:45M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17---
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-10-29
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245
15:15-16:45Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
17:00-18:30Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141Zp (æw)dr Ilona GembalczykA143
18:45-20:15Zp (æw)dr Ilona GembalczykA142---
Wtorek 2018-10-30
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
13:30-15:00---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
15:15-16:45Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C224Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C224
17:00-18:30Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C224Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C224
18:45-20:15------
¦roda 2018-10-31
s1D1s1D2
08:15-09:45Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA314
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320---
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-11-05
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA36P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA36
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245
15:15-16:45Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
17:00-18:30Zp (æw)dr Ilona GembalczykA143Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141Zp (æw)dr Ilona GembalczykA143
Wtorek 2018-11-06
s1D1s1D2
08:15-09:45Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA212Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA212
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA318
13:30-15:00Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA320---
15:15-16:45Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA320
17:00-18:30Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA320---
18:45-20:15---Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
¦roda 2018-11-07
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA14Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA14
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-11-08
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
11:45-13:15Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC212Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC212
13:30-15:00Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
15:15-16:45---Poiz (æw)mgr Marek RabskiA143
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-11-12
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00------
15:15-16:45Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245
17:00-18:30Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245
18:45-20:15Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A245
Wtorek 2018-11-13
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15------
13:30-15:00---Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA141
15:15-16:45Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE3Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE3
17:00-18:30Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE3Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE3
18:45-20:15Poiz (æw)mgr Marek RabskiA314---
¦roda 2018-11-14
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA314
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245
15:15-16:45Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aE1Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aE1
17:00-18:30Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aE1Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aE1
18:45-20:15------
Czwartek 2018-11-15
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC125P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC125
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
11:45-13:15Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysC125Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysC125
13:30-15:00Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC113Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC113
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Pi±tek 2018-11-16
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
10:00-11:30Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
11:45-13:15C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-11-19
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA36Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA36
15:15-16:45Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA245
17:00-18:30Zp (æw)dr Ilona GembalczykA32Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
18:45-20:15---Zp (æw)dr Ilona GembalczykA32
Wtorek 2018-11-20
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA320
13:30-15:00M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17Zp (æw)dr Ilona GembalczykA15
15:15-16:45Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125
17:00-18:30Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125
18:45-20:15------
¦roda 2018-11-21
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245
15:15-16:45---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Czwartek 2018-11-22
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA212Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA212
11:45-13:15M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17---
13:30-15:00Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA212Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA212
15:15-16:45Poiz (wyk)mgr Marek RabskiC113Poiz (wyk)mgr Marek RabskiC113
17:00-18:30Poiz (æw)mgr Marek RabskiA142---
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-11-26
s1D1s1D2
08:15-09:45Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144
10:00-11:30Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144
11:45-13:15M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA144M¿ (wyk)prof. dr hab. in¿. Jerzy PietkiewiczA144
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA144Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA144
15:15-16:45Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141Zp (æw)dr Ilona GembalczykA143
17:00-18:30Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141---
18:45-20:15Zp (æw)dr Ilona GembalczykA143---
Wtorek 2018-11-27
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecC113Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecC113
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17---
13:30-15:00M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA314
15:15-16:45Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA318M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17
17:00-18:30---Ac (lab)dr n. med. Ma³gorzata BujnowskaA318
18:45-20:15C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
¦roda 2018-11-28
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC224Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC224
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA314
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245Piewoz (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245
15:15-16:45---Poiz (æw)mgr Marek RabskiA141
17:00-18:30Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA212Poiz (wyk)mgr Marek RabskiA212
18:45-20:15------
Czwartek 2018-11-29
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14
13:30-15:00Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA36Bm (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA36
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-12-03
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14
11:45-13:15Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA144Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA144
13:30-15:00Zp (æw)dr Ilona GembalczykA143---
15:15-16:45---Zp (æw)dr Ilona GembalczykA32
17:00-18:30Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125
18:45-20:15Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125
Wtorek 2018-12-04
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C125Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C125
17:00-18:30Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C125Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C125
18:45-20:15------
¦roda 2018-12-05
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA144Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA144
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
15:15-16:45C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
17:00-18:30C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15------
Czwartek 2018-12-06
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA245
11:45-13:15P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
Poniedzia³ek 2018-12-10
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA36Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA36
13:30-15:00------
15:15-16:45Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C113Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C113
17:00-18:30Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C113Mo (wyk)dr Jan Wojta¶C113
18:45-20:15------
Wtorek 2018-12-11
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA245
11:45-13:15------
13:30-15:00Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA141---
15:15-16:45Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125
17:00-18:30Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelC125
18:45-20:15------
¦roda 2018-12-12
s1D1s1D2
08:15-09:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA14Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA14
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA314
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2018-12-13
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA14Anato (wyk)prof. dr hab. n. med. Bohdan GworysA14
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Pi±tek 2018-12-14
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
10:00-11:30C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
11:45-13:15------
13:30-15:00------
15:15-16:45Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA212
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2018-12-17
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA14Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA14
13:30-15:00P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC224P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC224
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Wtorek 2018-12-18
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA14Fizjo (wyk)dr hab. Renata Szygu³aA14
11:45-13:15Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA15---
13:30-15:00P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA15
15:15-16:45---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
¦roda 2018-12-19
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC113P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC113
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212
15:15-16:45Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Czwartek 2019-01-03
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
10:00-11:30C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
11:45-13:15C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14
13:30-15:00Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245
15:15-16:45Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2019-01-07
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15Zp (æw)dr Ilona GembalczykA143---
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245
15:15-16:45---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
17:00-18:30---C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1
18:45-20:15------
Wtorek 2019-01-08
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
10:00-11:30Fc (lab)dr hab. Renata Szygu³aA217Zp (æw)dr Ilona GembalczykA15
11:45-13:15------
13:30-15:00Zp (æw)dr Ilona GembalczykA15---
15:15-16:45---M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD18
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2019-01-09
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA314
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC224Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC224
15:15-16:45Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC224Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aC224
17:00-18:30---M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD18
18:45-20:15---M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD18
Czwartek 2019-01-10
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
10:00-11:30P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142---
11:45-13:15---P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA16M¿ (lab)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecD17
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2019-01-14
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14
10:00-11:30------
11:45-13:15P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA144Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA144
15:15-16:45Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144
17:00-18:30Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A144
18:45-20:15------
Wtorek 2019-01-15
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
11:45-13:15C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
13:30-15:00P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA141---
15:15-16:45------
17:00-18:30C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
18:45-20:15C¿ (lab)mgr in¿. Katarzyna Ferensztajn-PundykD1---
¦roda 2019-01-16
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA14
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
15:15-16:45Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE1Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE1
17:00-18:30Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE1Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelE1
18:45-20:15------
Czwartek 2019-01-17
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikC14
10:00-11:30---P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA14Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA14
13:30-15:00Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA14Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA14
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Pi±tek 2019-01-18
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
10:00-11:30Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
11:45-13:15P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
13:30-15:00P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
15:15-16:45P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA212
17:00-18:30Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
18:45-20:15Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA245
Poniedzia³ek 2019-01-21
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA144
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikV_WT3P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikV_WT3
11:45-13:15---P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA212Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA212
15:15-16:45Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A212Mo (wyk)dr Jan Wojta¶A212
17:00-18:30Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelA212Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelA212
18:45-20:15Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelA212Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelA212
Wtorek 2019-01-22
s1D1s1D2
08:15-09:45------
10:00-11:30------
11:45-13:15------
13:30-15:00---P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
¦roda 2019-01-23
s1D1s1D2
08:15-09:45C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245C¿ (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
10:00-11:30Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
11:45-13:15P¿c (æw)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142Ti (æw)mgr in¿. Leszek £ozowskiA213
13:30-15:00------
15:15-16:45Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212
17:00-18:30Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212Mo (wyk)dr Izabela Bernatek-Zagu³aA212
18:45-20:15------
Czwartek 2019-01-24
s1D1s1D2
08:15-09:45P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245P¿z (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
10:00-11:30P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142---
11:45-13:15---P¿z (lab)mgr in¿. Kamila ¦lusarczykA142
13:30-15:00------
15:15-16:45------
17:00-18:30------
18:45-20:15------
Poniedzia³ek 2019-01-28
s1D1s1D2
08:15-09:45Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245Coio (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA245
10:00-11:30P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA36P¿c (wyk)dr in¿. Iwona Twarogowska-WielesikA36
11:45-13:15Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245Zp (wyk)dr Ilona GembalczykA245
13:30-15:00Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA144Mip (wyk)dr in¿. Ewa Walczak-ChajecA144
15:15-16:45Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelA245Mo (wyk)dr Dorota Domiñska-WerbelA245
17:00-18:30------
18:45-20:15------

SkrotNazwa
MipMikrobiologia i parazytologia
M¿Mikrobiologia ¿ywno¶ci
AcAnatomia cz³owieka
C¿Chemia ¿ywno¶ci
TiTechnologie informacyjne
P¿cPodstawy ¿ywienia cz³owieka
AnatoAnatomia
PiewozPrawo i ekonomika w ochronie zdrowia
BmBiologia medyczna
ZpZdrowie publiczne
PoizPodstawy organizacji i zarz±dzania
CoioChemia ogólna i organiczna
MoModu³ ogólnouczelniany
FizjoFizjologia
FcFizjologia cz³owieka
P¿zPodstawy ¿ywienia zbiorowego