Specjalno¶æ: s1INFKomunikaty:

s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
Poniedzia³ek 2019-02-18
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213------
10:00-11:30------Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-02-19
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245
11:45-13:15Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245
13:30-15:00------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18
15:15-16:45Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18------
17:00-18:30Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC10---------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-02-20
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-02-21
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
11:45-13:15---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
15:15-16:45Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC212Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC212Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC212Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC212
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-02-22
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-02-25
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213------
13:30-15:00------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---
15:15-16:45---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-02-27
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15------PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-02-28
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-03-01
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-03-04
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-03-05
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
11:45-13:15Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
13:30-15:00------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18
15:15-16:45Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18------
17:00-18:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA242------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-03-06
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-03-07
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA213---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
11:45-13:15---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA213Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-03-08
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC224
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-03-11
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-03-13
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-03-14
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-03-15
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-03-18
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-03-19
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15------------
13:30-15:00Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212
15:15-16:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC212
17:00-18:30Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC221Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC221------
18:45-20:15------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC221Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC221
¦roda 2019-03-20
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-03-21
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
11:45-13:15---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-03-22
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-03-25
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-03-27
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC222Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC222PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-03-28
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakC313---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-03-29
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-04-01
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-04-02
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15------------
13:30-15:00Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245
15:15-16:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA245
17:00-18:30Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18------
18:45-20:15------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18
¦roda 2019-04-03
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-04-04
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
11:45-13:15---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-04-05
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-04-08
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-04-10
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15------PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-04-11
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA218---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA218
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC113
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-04-12
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC113
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-04-24
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-04-25
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikA212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikA212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikA212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikA212
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-04-26
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-04-29
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-04-30
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15------------
13:30-15:00Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113
15:15-16:45Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaC113
17:00-18:30Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19------
18:45-20:15------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19
Poniedzia³ek 2019-05-06
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-05-08
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10---
10:00-11:30------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125
15:15-16:45Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-05-09
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikE1Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikE1Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikE1Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikE1
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-05-10
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-05-13
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-05-14
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15------------
13:30-15:00------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18
15:15-16:45Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18------
17:00-18:30Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
18:45-20:15Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
¦roda 2019-05-15
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-05-16
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC224PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC224PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC224PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC224
10:00-11:30Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
11:45-13:15---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-05-17
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-05-20
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-05-22
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10---------
10:00-11:30Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15------PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-05-23
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-05-24
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-05-27
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-05-28
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15------------
13:30-15:00------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18
15:15-16:45Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC18------
17:00-18:30Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
18:45-20:15Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA144
¦roda 2019-05-29
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---------
11:45-13:15---Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-05-30
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242------Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
11:45-13:15---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-05-31
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-06-03
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218---
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA218
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
¦roda 2019-06-05
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
10:00-11:30Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
11:45-13:15------PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
13:30-15:00Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaA144Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaA144Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaA144Pgk (wyk)mgr Dariusz WêdzinaA144
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-06-06
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC212
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC212
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-06-07
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125Aisd (wyk)dr Aleksander KlosowC125
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC212
11:45-13:15------------
13:30-15:00------------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Poniedzia³ek 2019-06-10
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213---------
10:00-11:30---Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213Md (æw)dr Karol SelwatC221Md (æw)dr Karol SelwatC221
11:45-13:15------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
13:30-15:00---------Aisd (lab)mgr in¿. Krzysztof KolbuszA213
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Wtorek 2019-06-11
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30------------
11:45-13:15------------
13:30-15:00Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA14Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA14Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA14Inrdiu-zp (wyk)dr Marcin SiejaA14
15:15-16:45Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19------
17:00-18:30------Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19Inrdiu-zp (æw)mgr in¿. Krzysztof KolbuszC19
18:45-20:15------------
¦roda 2019-06-12
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10------
11:45-13:15PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25------
13:30-15:00Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221Md (æw)dr in¿. Ryszard RêbowskiC221------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Czwartek 2019-06-13
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125PpII (wyk)dr in¿. Zbigniew Fry¼lewiczC125
10:00-11:30Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25
11:45-13:15---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242Fizyk (lab)dr Witold UrbanikC25PpII (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
13:30-15:00Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125Fizyk (wyk)dr Witold UrbanikC125
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------
Pi±tek 2019-06-14
s1INF1(1)s1INF1(2)s1INF2(1)s1INF2(2)
08:15-09:45------------
10:00-11:30Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113Md (wyk)dr hab. in¿. Wojciech KordeckiC113
11:45-13:15Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242---------
13:30-15:00---Pgk (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242------
15:15-16:45------------
17:00-18:30------------
18:45-20:15------------

SkrotNazwa
AisdAlgorytmy i struktury danych
MdMatematyka dyskretna
Inrdiu-zpInformatyk na rynku dóbr i us³ug - zagadnienia prawne
FizykFizyka
PpIIPodstawy programowania I I
PgkPodstawy grafiki komputerowej