Specjalnoĥĉ: s3TWMKomunikaty:

s3TWM1
Wtorek 2018-10-02
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukA143
17:00-18:30Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukA143
18:45-20:15Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukC221
Czwartek 2018-10-04
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC228
17:00-18:30Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC228
18:45-20:15---
Sobota 2018-10-06
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA145
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA245
13:45-15:15Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC10
15:30-17:00Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC10
17:15-18:45Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukC19
19:00-20:30Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukC19
Czwartek 2018-10-11
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC224
18:45-20:15Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC224
Sobota 2018-10-13
s3TWM1
08:15-09:45Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC21
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA32
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA245
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC222
15:30-17:00Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC222
17:15-18:45Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC10
19:00-20:30Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC10
Wtorek 2018-10-16
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC205
17:00-18:30Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC205
18:45-20:15Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukC221
Czwartek 2018-10-18
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC228
17:00-18:30Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC228
18:45-20:15---
Sobota 2018-10-20
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA245
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA245
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA145
15:30-17:00Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA145
17:15-18:45Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC21
19:00-20:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC21
Czwartek 2018-10-25
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC224
18:45-20:15---
Sobota 2018-10-27
s3TWM1
08:15-09:45Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC21
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA141
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA245
13:45-15:15Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC21
15:30-17:00Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC21
17:15-18:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA32
19:00-20:30Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA32
Wtorek 2018-10-30
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC205
17:00-18:30Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC205
18:45-20:15Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukC225
Sobota 2018-11-03
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA141
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA245
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA145
15:30-17:00Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA145
17:15-18:45---
19:00-20:30---
Czwartek 2018-11-08
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC224
18:45-20:15---
Sobota 2018-11-10
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA141
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA13
15:30-17:00Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA13
17:15-18:45Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC10
19:00-20:30Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC10
Wtorek 2018-11-13
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukA145
17:00-18:30Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukA145
18:45-20:15Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukA143
Sobota 2018-11-17
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA142
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA143
15:30-17:00---
17:15-18:45---
19:00-20:30---
Sobota 2018-11-24
s3TWM1
08:15-09:45Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC21
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA145
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA245
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA145
15:30-17:00---
17:15-18:45---
19:00-20:30---
Wtorek 2018-11-27
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC224
17:00-18:30Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC224
18:45-20:15Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukC224
Czwartek 2018-11-29
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC228
17:00-18:30Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC228
18:45-20:15---
Sobota 2018-12-01
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA141
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA212
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA314
15:30-17:00Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA314
17:15-18:45Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC21
19:00-20:30Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC21
Wtorek 2018-12-04
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukC205
17:00-18:30Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukC205
18:45-20:15Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukC205
Czwartek 2018-12-06
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC224
18:45-20:15---
Sobota 2018-12-08
s3TWM1
08:15-09:45Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA142
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA145
11:45-13:15Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA142
13:45-15:15Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC21
15:30-17:00Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC21
17:15-18:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA217
19:00-20:30Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA217
Czwartek 2018-12-13
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA145
17:00-18:30Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA145
18:45-20:15---
Sobota 2018-12-15
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA145
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
13:45-15:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA142
15:30-17:00Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA217
17:15-18:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA217
19:00-20:30Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC10
Wtorek 2018-12-18
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA217
17:00-18:30Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA217
18:45-20:15Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukA217
Czwartek 2018-12-20
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC20
18:45-20:15---
Czwartek 2019-01-03
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC20
18:45-20:15Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC20
Sobota 2019-01-05
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA14
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA14
13:45-15:15Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukA142
15:30-17:00Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA142
17:15-18:45Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA142
19:00-20:30---
Sobota 2019-01-12
s3TWM1
08:15-09:45Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC201
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC222
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
13:45-15:15Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukA245
15:30-17:00Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukC19
17:15-18:45Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukC19
19:00-20:30Lk (sem)dr inż. Grzegorz LesiukC19
Czwartek 2019-01-17
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC224
18:45-20:15---
Sobota 2019-01-19
s3TWM1
08:15-09:45Te (wyk)dr inż. Tomasz StechnijC201
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
13:45-15:15Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA31
15:30-17:00Te (lab)dr inż. Tomasz StechnijC20
17:15-18:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA31
19:00-20:30Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥA31
Wtorek 2019-01-22
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC205
17:00-18:30Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukC205
18:45-20:15Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukC205
Czwartek 2019-01-24
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45Pt (p)dr inż. Jerzy KuĥC226
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Sobota 2019-01-26
s3TWM1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pdisd (sem)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiA142
11:45-13:15Mz( (wyk)prof. dr hab. inż. Stanis³aw ZaborskiC212
13:45-15:15Lk (wyk)dr inż. Grzegorz LesiukA14
15:30-17:00Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA145
17:15-18:45Mz( (ĉw)dr inż. Grzegorz LesiukA145
19:00-20:30---

SkrotNazwa
LkLekkie konstrukje
PtProjekt transferowy
PdisdPraca dyplomowa i seminarium dyplomowe
Mz(Mechanika z³amañ (pêkania)
TeTestowanie elementów